Skal du have ændret dit skøde?

Et skøde er det dokument, som formelt viser, hvem der er ejeren af en given fast ejendom. Når en ejendom handles, overdrages skødet fra sælger til køber. Nogle situationer kræver, at man sørger for at få ændret i sit skøde. Det kan for eksempel være tilfældet ved skilsmisse eller hvis et forældrekøb skal overdrages til […]