Hvis du er ansat ved et firma, der blandt andet arbejder med at pudse væg indendørs, så er det jo selvfølgelig vigtigt, at I kan arbejde godt sammen.

Måske har I en naturlig arbejdsfordeling med, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. Det kan I have aftalt, eller det er bare kommet naturligt til jer, som I lærer hinanden at kende og kender hinandens spidskompetencer og ved, hvornår man kommer til kort.

Man skal jo hele tiden lære og blive bedre, men ikke alle medarbejdere er lige gode til alle ting, så der er ingen skam i at erkende, hvornår man ikke kan komme videre med en opgave, fordi man ikke forstand, erfaring eller værktøj til det.

Det kan sænke arbejdstempoet for meget, hvis man altid skal lade den uerfarne komme til, lære hinanden op undervejs i nye ting.

Men så længe man bare er enige om, hvad det samlede mål er, som i dette tilfælde kan være at pudse en væg indendørs, så skal I nok ramme målet godt nok, når I alle yder jeres bedste for at gøre kunden og ikke mindst chefen tilfreds.

Selvfølgelig kan man ikke arbejde lige godt sammen med andre, og man foretrækker måske at blive sendt på arbejde med visse medarbejdere og kollegaer end andre, men hvis man ikke selv kan vælge dem, så skal man nogle gange spørge om at blive inddelt i hold eller få lov at sammensætte en god gruppe.

Man kan argumentere for chefen hvorfor, man arbejder bedst sammen, og så længe det (ikke kun) er fordi, man hygger sig godt sammen og daser den mere med røverhistorier end at lave noget, så er det gode argumenter at komme med.

Dog kan man også godt være gode kollegaer, uden man nødvendigvis ses privat, og måske har man ikke noget videre tilfælles, udover at man er god til tjit-tjat og tale om dagen og vejen – men ellers er man god til at arbejde som et hold!